Logo AVSV

Academie Voor Sociale Veiligheid, uw flexibele en meedenkende opleidingspartner

Bedrijfsprofiel AVSV BV

De verzorgingsstaat ligt achter ons. Autonomie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn sleutelbegrippen binnen onze nieuwe samenleving. In de participatiemaatschappij wordt van een ieder gevraagd naar vermogen een bijdrage te leveren.

De Academie voor Sociale Veiligheid is ontstaan vanuit de motivatie mede vorm te geven aan de participatiemaatschappij. Twee opleidingsbedrijven, te weten 12do en IPOL BV, die al jaren hun sporen verdiend hebben in opleidingen en trainingen (bij de overheid, in gemeenten en in het bedrijfsleven) hebben daartoe de Academie voor Sociale Veiligheid (AVSV) opgericht.

Onze visie is een sterkere en professionele dienstverlening op maat, waarbij opdrachtgever en trainees centraal staan.

Onze missie is het professionaliseren van de medewerkers in de veranderende samenleving. Hen toerusten om hun clienten/klanten/leerlingen professioneel tegemoet te treden vanuit de nieuwe kaders.

Onze opleidingen en trainingen zijn een middel om in de dagelijkse praktijk goed toegerust vanuit de nieuwe kaders aan de slag te kunnen. Graag willen wij hier nog aan toevoegen dat AVSV alleen werkt met specialisten in hun vakgebied. Trainers die een track record hebben binnen dat vakgebied en daardoor kunnen zij als geen ander inspelen op de behoeften van zowel opdrachtgevers als trainees.

Naast opleiding en training bieden wij ook:

  • Consultancy
  • Interim management
  • Detachering

Voor onze consultants en interim managers geldt eveneens dat zij in de praktijk bewezen hebben te excelleren.